PODPORUJÍ NÁS

Veliké díky patří Statutárnímu městu Most za podporu při dotačním programu u na nájem 2024 a činnost 2024

https://www.mesto-most.cz/

Veliké díky patří Ústeckému kraji za podporu při dotačním programu SPORT 2024
(republikové závody a sportovní soustředění 2024)https://www.kr-ustecky.cz/