PODPORUJÍ NÁS

Veliké díky patří Statutárnímu městu Most za podporu při dotačním programu u na nájem 2023 a činnost 2023

https://www.mesto-most.cz/

Veliké díky patří Ústeckému kraji za podporu při dotačním programu SPORT 2023https://www.kr-ustecky.cz/